معرفی كتاب "برتر از فرشتگان" در برنامه اشاره

كتاب "برتر از فرشتگان" در برنامه ی اشاره رادیو قرآن روز سه شنبه 20 تیرماه معرفی می شود.

1396/04/20
|
10:51

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، برنامه "اشاره" در بخش معرفی كتاب ساعت 14:30 روز سه شنبه 20 تیرماه به معرفی كتاب "برتر از فرشتگان" نوشته ی فاطمه عسگریان می پردازد.
عناوین اصلی این كتاب: ارزش و كرامت؛ استعدادها؛ توانمندیها؛ زنان بهشتی؛ چگونه یك «زن واقعی» باشید؟؛ معرفت شناسی زن و نوآوری؛ كمالات زنان؛ زنان ، زیربنای فضیلتهای انسانی؛ دلایل برتری زنان ایران؛ زن در مدینه ی فاضله 1؛ زن در مدینه ی فاضله 2؛ زن در مدینه ی فاضله قسمت سوم ؛ زن در مدینه ی فاضله 4؛ حجاب ؛ حریم و كرامت زن مسلمان؛ فطرتی برای آرامش زنان؛ زن آنگونه كه باید باشد؛ همسری و مادری زیباترین مسئولیتهای یك زن؛ از جنسیت تان لذت ببرید!؛ معیاری برای محبوبیت؛ مقام انسانی زن؛ نقش زیبای آفرینش؛ جایگاه دختر در اندیشه عترت؛ كمال جوئی زن
گفتنی است، این برنامه كاری از گروه علوم قرآنی رادیو قرآن است كه به تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید هر روز ساعت 14:30 تقدیم شنوندگان می شود.

دسترسی سریع