سومین همایش بین المللی تفسیر قرآن كریم برگزار شد

سومین همایش بین المللی تفسیر قرآن كریم امروز چهارشنبه 9اسفند1402 ساعت 8:30 در سالن همایش شهید میرحسنی در دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس آغاز شد.

1402/12/09
|
15:31

سخنران اول خانم دكتر مریم صانع پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی با موضوع زن ، معنویت و صلح جهانی بودند كه با اشاره به سه شخصیت قرآنی حضرت مریم، آسیه همسر فرعون و بلقیس سخنانی حول موضوع مقاله ارائه دادند. ایشان مقایسه ای را بین سیاست ورزی، مدیریت، عقلانیت و خردورزی فرعون و بلقیس ملكه سبا مطرح نمودند.

سخنران دوم خانم دكتر محیا صفاری عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع تاملی در مورد "مواجهه تفسیر اجتماعی قرآن در قبال گفتمان معاصر حقوق بشر بین المللی" بودند. ایشان چند مقدمه بیان كردند كه حول موضوعات سازمان یونسكو كه حول فرهنگ، علم، آموزش و...بود. دكتر صفاری در ابتدا راجع به صلح و حق ذیل محور فرهنگ در یونسكو بیاناتی ایراد كردند و واژه صلح را در اقدامات یونسكو بیان كردند. ایشان حول موضوع صلح در یونسكو و تطبیق آن با مطالعات اسلامی مطالبی بیان نمودند.

سخنران سوم خانم دكتر زینب السادات حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بود. ایشان از منظر قرآن با استناد به آیاتی به بیان تعریف خانواده پرداختند كه در لسان قرآن خانواده از زن و مرد تشكیل می شود. رسالت زن در خانواده و باورهای دینی و نقش جامعه سالم در استحكام خانواده از منظر آیات قرآن مهم است.نقش خانواده در ایجاد جامعه سالم و شاخصهای خانواده سالم بیان شد.

سخنران ویژه حجه الاسلام آقای دكتر مهریزی با عنوان زن، خانواده، قرآن و خوانش های معاصر بودند. ایشان از پژوهشگران حوزه زنان هستند.
آقای مهریزی گفتند حدود350 آیه در مورد زن و خانواده داریم.تصویر كلان از زن در عرصه های مختلف بدست می آید. در این آیات رویكردهای مختلف در حوزه زنان بخصوص اخیرا در بعد ایجابی و چالشها ایجاد شده.سه رویكرد دیده می شود.
1.رویكردی كه از فهم گذشتگان به جامانده تثبیت شود.رویكرد تیینی دارند و می خواهند آنها را عقلانی نشان دهند.
2.رویكردی كه در اصول قرآن دستكاری شود حتی وحی كه درجهان عرب است
3.اینكه با ظرفیتهای علوم سه گانه علوم قران علم اصول علم حدیث وارد بحث شویم تا تبیین معقول ارائه دهیم تا مواجه با تكلفاتی در مبانی نشویم و با این ظرفیتها اصلاح كنیم.در مواجه با فهم و اصول دین راه اصلاح عاقلانه ترین راه است تا فاصله پژوهشگران و توده های مسلمان كم می شود.همه مسلمانان با مسئله زن مواجهند
5 اصل مبتنی با آیات چالشی بیان می شود.بهترین تفسیر برای حل چالشها تفسیر سه ضلعی است.قران را باید باخودش فهمید.نه با روایات چون عقل پسند نیست.چون قران خودش تبیین گر خودش است.یعنی23سال را بفهمیم تا قران را بفهمیم
ضلع دوم توجه به ترتیب و سیر نزول و تنزیل است كه خیلی به فهم بهتر قرآن كمك می كند.
صلع سوم.تفسیر مسئله محور و با مسئله سراغ قران برویم
1.توجه به ظرفیتها و ظرافت های
زبانی.مثل حروف سببیت .فقها به ادات سببیت توجه نكردند.ایه قوامیت كه چالشی است و با در ایه سببیت است.قران منطق ریاست را خصوصیات فیزیكی نمی داند .توانای نان آور معنای قوام است.همه مردم می فهمند.اگر این سبب حذف شد مشكل ایجاد نمی شود.منطق جهانی همگانی برای ریاست می گوید.
تعلیل قران راجع به حجاب و عفاف .تعلیل اجتماعی است.برای عفاف علت انسانی برای پوشش علت اجتماعی میاورد.
یا بحث عده در قران خیلی جالب است.عده وفات و طلاق كه احترام به زن است یتربصن به انفسهن.یعنی كالا را برای زمانی كه ارزش بالا میرود نگهدارد.در عده طلاق هم این فرزند آوری و احترام است
قاعده دوم همه آیات منبع حكم گرفتن و ایده گرفتن است.حكومت خوب بلقیس نه ایمان درش هست نه جنسیت.قران دختران شعیب را چوپان معرفی می كند.از این آیه یا بلقیس چه ایده ای و حكمی
قاعده بعد.در موضوعی همه آیات رو در نظر بگیرریم مثل آیات ارث كه جنسیت نیست.دوجا گفته یوصیكم كه باید روش فكر كرد.در طلاق 8تا حدود و 11معروف است.رویكرد كل آیات این است كه زن آسیب نبیند.
اصل سوم توجه به سیر نزول كه قران در 4دوره و 11سال مطرح كرده.
جسم زن مدفون نشه و ذهنش محدود نشه از نظر قران مذموم است
ازسال 2مدكر و مونث شروع میشه
اصل 5 مقایسه و دالها و نشانه های غیر مستقیم.در قران دختران بد نداریم.پسران بد داریم.اینها دال است.

دسترسی سریع