اكسیر پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

اكسیر/ 9 ام آبان ماه 98

برنامه اكسیر روز پنجشنبه 9 ام آبان ماه 98/ آیات 63 الی 70 سوره فرقان با صدای استاد كامل یوسف البهتیمی به كارشناسی استاد رضا محمدپور.

1398/09/26
|
15:11
دسترسی سریع
اكسیر