اكسیر پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

برنامه نوزدهم،97،9،1/ بخش دوم

بخش دوم از برنامه اكسیر روز پنجشنبه 1 آذر ماه 97/ آیات 61 تا 67 سوره فرقان با صدای استاد محمد نقشبندی به كارشناسی حسین اخوان اقدم.

1398/09/12
|
15:50
دسترسی سریع
اكسیر