خانه های نورانی هر روز از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

خانه هاي نوراني

آموزش حفظ جزء 30 قرآن / سوره ماعون

برنامه ی «خانه های نورانی» در هشتمین روز از بهار به آموزش روش صحیح حفظ سوره ماعون توسط استاد علی حبیبی پرداختند.

1399/01/10
|
17:23
دسترسی سریع
خانه های نورانی