خانه های نورانی هر روز از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

خانه هاي نوراني

سلسله مباحث اخلاق مداری / جایگاه صبر

برنامه ی «خانه های نورانی» در هفتمین روز از بهار به بررسی موضوع جایگاه صبر در بحث اخلاق مداری با كارشناسی استاد سیدمحسن میرباقری پرداخت.

1399/01/10
|
14:41
دسترسی سریع
خانه های نورانی