خانه های نورانی هر روز از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

خانه هاي نوراني

سلسله مباحث اخلاق مداری / قهر و آشتی

برنامه ی «خانه های نورانی» در چهارمین روز از بهار به بررسی موضوع قهر و آشتی در بحث اخلاق مداری با كارشناسی استاد سیدمحسن میرباقری پرداخت.

1399/01/06
|
19:47
دسترسی سریع
خانه های نورانی