خانه های نورانی هر روز از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

خانه هاي نوراني

سلسله مباحث اخلاق مداری در قرآن/ گشاده رویی

برنامه ی «خانه های نورانی» در دومین روز از بهار به بررسی موضوع گشاده رویی در بحث اخلاق مداری با كارشناسی استاد سیدمحسن میرباقری پرداخت.

1399/01/06
|
00:36
دسترسی سریع
خانه های نورانی