خانه های نورانی هر روز از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

خانه هاي نوراني

آموزش حفظ جزء 30 قرآن / سوره ناس

برنامه ی «خانه های نورانی» در اولین روز از بهار با كارشناسی استاد علی حبیبی به روش صحیح حفظ سوره ناس پرداخت.

1399/01/04
|
17:03
دسترسی سریع
خانه های نورانی