صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه از ساعت 17:30 به مدت 90 دقیقه

بخش دوم از برنامه اکسیر روز پنجشنبه 10 آبان ماه 97/ آیات 7 تا 12 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشع به کارشناسی شاه میوه.

این برنامه با هدف بیان نکات آموزشی تلاوت های شاخص قاریان مصری در گستره ی تحلیل و بررسی تکنیک ها و فنون تلاوت (بخصوص در زمینه صوت و لحن، اختلاف قرائات ، وقف و ابتدا و ...)، میزان بدیع بودن شیوه تلاوت نسبت به سایر سبک ها، بیان شیوه های صحیح تصویرگری معانی آیات (لحن الاداء)، پنجشنبه هرهفته از ساعت 17:30 تا 19 به روی آنتن می رود.

مرتبط با این