اكسیر پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

استاد مصطفی اسماعیل

مصطفی محمد المرسی ابراهیم اسماعیل، در سال 1905 میلادی در روستای میت غزال استان الغربیه مصر متولد شد.

وی در اولین بازدیدش از كانون همبستگی قاریان مصر در شهر قاهره با استاد صیفی ( ابوالقراء و رئیس كانون همبستگی قاریان مصر) آشنا شد...
و اما...
این دیدار چه تاثیری بر روند تلاوت حرفه ای و افزایش شهرت استاد مصطفی اسماعیل داشته است؟
برای دریافت پاسخ ، فایل صوتی را با بیان احمد فراهانی، كارشناس مجری برنامه اكسیر بشنوید...

1398/03/22
|
13:25
دسترسی سریع
اكسیر