اكسیر پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

اكسیر/ برنامه دوم 97,4.14/ بخش دوم

بخش دوم از برنامه اكسیر روز پنجشنبه 14 تیرماه/ آیات 33 تا 41 سوره آل عمران با صدای استاد متولی عبدالعال به كارشناسی استاد حسین اخوان اقدم.

اكسیر با هدف بیان نكات آموزشی تلاوت های شاخص قاریان مصری در گستره ی تحلیل و بررسی تكنیك ها و فنون تلاوت (بخصوص در زمینه صوت و لحن ، اختلاف قرائات ، وقف و ابتدا و ...)، میزان بدیع بودن شیوه تلاوت نسبت به سایر سبك ها، بیان شیوه های صحیح تصویرگری معانی آیات ( لحن الاداء )، پنجشنبه هرهفته از ساعت 16:30 تا 18 به روی آنتن می رود.

1397/05/13
|
09:23
دسترسی سریع
اكسیر