كارگاه ترجمه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه از ساعت 21:10 به مدت 45 دقیقه

كارگاه ترجمه3/ آیه 8 سوره ملك

این برنامه به بررسی ترجمه آیه 8 سوره ملك می پردازد.

در این برنامه كارگاهی كارشناسان برنامه با حوزه های متعدد مطالعاتی چون تفسیر، ترجمه، لغت، شان نزول و روایت سعی می كنند ترجمه ای نو و به روز و متفاوت از سوره های جزء 29 ارائه دهند و هر برنامه به یك آیه یا مجموعه آیاتی كه باهم ارتباط معنایی دارند، اختصاص دارد.
تك تك آیات سوره انتخابی مورد بررسی دقیق صرفی، نحوی، لغت، بلاغت و تفسیر قرار می گیرد و تمام ترجمه های معتبر با شكل مقایسه ای نیز بررسی می شود و در نهایت برای هر آیه ترجمه ای پیشنهاد می شود و پس از تعیین ترجمه های هر آیه در یك سوره، ترجمه های مجزای آیات در نگاه كلی سوره نیز مورد دقت قرار گرفته و در پایان نیز ترجمه نهایی پیشنهاد می شود.


با ما در كانال سروش همراه باشید: radioquran@

1398/10/24
|
02:29
دسترسی سریع
كارگاه ترجمه