صفحه نور (آموزش تجوید) هر روز از ساعت 20:35 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

مهارت هاي تجويد

میان برنامه مهارت های تجوید/ قسمت هجدهم

میان برنامه «مهارت های تجوید» به بیان اصول و قواعد تجوید قرآن كریم پرداخته است.

این میان برنامه با كارشناسی استاد "محمدرضا ستوده نیا" و در سی قسمت پنج دقیقه ای تقدیم شنوندگان محترم رادیو قرآن شد كه هم اكنون قابل دریافت برای مخاطبان می باشد.

1399/04/07
|
07:16
دسترسی سریع
مهارت های تجوید