از ساعت به مدت

رادیو قرآن

قرآن و زندگي

خشم خود را چگونه كنترل كنیم؟؟؟

خشم، یك احساس و هیجان بد و منفی است؛ ولی با وجود بد و منفی بودن به دلیل واقعی بودن مثل تب یا درد گاهی به ما در جهت ایجاد تغییرات لازم و یا درباره‌ی اتفاقی كه افتاده یا خواهد افتاد هشدار می‌دهد.

بررسی‌های فردی و اجتماعی نشان می‌دهد كه چه تعداد، افراد مختلف به خاطر یك لحظه خشم، خود و دیگران را به مصیبتی بزرگ گرفتار كرده اند كه عوارض شوم آن هیچ گاه قابل جبران نبوده است.
و اما...
قرآن، كتاب آسمانی ما حاوی دستوراتی است كه عمل به آن موجب هدایت و رستگاریست و در مورد كنترل خشم و عصبانیت میتواند موجب كاهش و یا در بیشتر مواقع باعث از بین رفتن آن شود.

قطعه ای كوتاه از برنامه قرآن و زندگی با موضوع كنترل خشم با توجه به آیات قرآن را به كارشناسی دكتر مهدی رستمی بشنوید...

1398/04/03
|
14:37
دسترسی سریع
قرآن و زندگی