مجله عصرگاهی والعصر یكشنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 به مدت 45 دقیقه

مجله عصرگاهی والعصر

Bootstrap Image Preview

جنگ عصرگاهی "والعصر" با رویكرد اطلاع رسانی یكشنبه تا چهارشنبه ی هر هفته بصورت زنده از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

قسمت بعد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:

خبرها

دسترسی سریع
والعصر