یك آیه، یك قصه شنبه تا پنجشنبه از ساعت 19:55 به مدت 10 دقیقه

یك آیه، یك قصه

Bootstrap Image Preview

برنامه یك آیه، یك قصه با محوریت یك آیه از قرآن كریم و خلق داستانی پند آموز سعی دارد نكات مهم آن آیه را در قالب نمایشی مختصر در لوح سفید ذهن كودكان و نوجوانان ماندگار كند.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
یك آیه ، یك قصه