صفحه نور( آموزش مفاهیم) هرروز از ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

صفحه نور/ آموزش مفاهیم

صفحه نور( آموزش مفاهیم)

Bootstrap Image Preview

دومین بخش از برنامه صفحه نور با محوریت پخش تلاوت ترتیل روزانه یك صفحه از قرآن كریم و آموزش مفاهیم مربوط به همان صفحه هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
صفحه نور/ آموزش مفاهیم