خسی در میقات اول تا دهم ذی الحجه از ساعت 10:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

خسي در ميقات

خسی در میقات

Bootstrap Image Preview

همزمان با آغاز ماه ذیحجه ویژه برنامه ی «خسی در میقات به مدت 10 روز از رادیو قرآن تقدیم مخاطبان می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
خسی در میقات