صبح و سلام (برنامه صبحگاهی) شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 تا 8:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو قرآن

صبح و سلام

صبح و سلام (برنامه صبحگاهی)

Bootstrap Image Preview

برنامه صبحگاهی صبح و سلام، روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:30 الی 8:00 از رادیو قرآن به صورت زنده پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
صبح و سلام