صفحه نور(آموزش روخوانی و روانخوانی) هر روز از ساعت 15:35 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

صفحه نور/ آموزش روخوانی و روانخوانی

صفحه نور(آموزش روخوانی و روانخوانی)

Bootstrap Image Preview

سومین بخش از برنامه صفحه نور با محوریت پخش تلاوت ترتیل روزانه یك صفحه از قرآن كریم و آموزش روخوانی و روانخوانی مربوط به همان صفحه هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
صفحه تعامل با برنامه
دسترسی سریع
صفحه نور/ آموزش روخوانی و روانخوانی