صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم) چهارشنبه از ساعت 9:15 به مدت 45 دقیقه

رادیو قرآن

صراط/ تصحيح قرائت قرآن كريم

صراط (تصحیح قرائت قرآن كریم)

Bootstrap Image Preview

برنامه "صراط" با محوریت آموزش تصحیح قرائت قرآن كریم از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
صراط/ تصحیح قرائت قرآن كریم