ترتیل سوره های یس، نبأ، نوح، ملك و واقعه هر روز از ساعت 6:00،17:00،21:00 و 22:00 به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

سوره های كمربندی/ تلاوت ترتیل

ترتیل سوره های یس، نبأ، نوح، ملك و واقعه

Bootstrap Image Preview

تلاوت ترتیل سوره های مباركه یس، نبأ، نوح، ملك و واقعه هر روز به ترتیب، رأس ساعات 6:00، پس از اذان ظهر، 17:00، 21:00 و 22:00 از رادیو قرآن پخش می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی:
دسترسی سریع
سوره های كمربندی/ تلاوت ترتیل