در مكتب وحی هر روز از ساعت 1 بامداد به مدت 25 دقیقه

رادیو قرآن

در مكتب وحي

در مكتب وحی

برنامه "در مكتب وحی" با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی و آیت الله شجاعی ساعت 1 بامداد از رادیو قرآن پخش می شود.

برنامه "در مكتب وحی" با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی و آیت الله شجاعی ساعت 1 بامداد از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی به تهیه كنندگی فاطمه گنجی و گویندگی رضا كاشفی، ساعت 1 بامداد هر روز به مدت 25 دقیقه از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 1 بامداد

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در مكتب وحی