آشنایی با جزء های قرآن كریم ماه مبارك رمضان/ هر روز از ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

آشنايي با جزء هاي قرآن كريم

آشنایی با جزء های قرآن كریم

ویژه برنامه آشنایی با جزء های قرآن كریم در طول ماه مبارك رمضان، روزانه از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه هر روز ساعت 11:15 به مدت 10 دقیقه تقدیم حضور شنوندگان می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ماه مبارك رمضان/ هر روز

ساعت پخش برنامه: 11:15

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آشنایی با جزء های قرآن كریم