تجوید تحقیقی یكشنبه- پنجشنبه از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

تجوید تحقیقی

تجوید تحقیقی

برنامه تجوید تحقیقی به دانش تجوید مطابق با روایات مختلف ده گانه، خصوصا روایت حفص از عاصم كوفی می پردازد.

در این برنامه افزون بر علم تجوید بر تأثیر این علم در قرائات و دستاوردهای آواشناسی عربی هم اشاره می شود.
برنامه آموزشی تجوید تحقیقی به تهیه كنندگی محمدرضا میری و كارشناسی استاد محمدرضا ستوده نیا، یكشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:00 به مدت 30 دقیقه به سمع شنوندگان رادیو قرآن می رسد.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه- پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تجوید تحقیقی