درمكتب وحی(آیت الله مكارم شیرازی) شنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

در مكتب وحي/ آيت الله مكارم شيرازي

درمكتب وحی(آیت الله مكارم شیرازی)

برنامه در مكتب وحی با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله مكارم شیرازی از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی به تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید و گویندگی رضا كاشفی، شنبه ها ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 18:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در مكتب وحی/ آیت الله مكارم شیرازی