شكوه آیات شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:50 به مدت 10 دقیقه

رادیو قرآن

شكوه آیات

شكوه آیات

برنامه شكوه آیات با آموزش حفظ، قرائت و مفهوم آیات قرآن كریم از رادیو قرآن پخش می شود.

شكوه آیات، كاری از گروه آموزش به تهیه كنندگی منیژه جوادی و كارشناسی استاد كریم دولتی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 8:50 به مدت 10 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 8:50

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شكوه آیات