بوستان معرفت(سخنرانی) مناسبت های ویژه از ساعت نامشخص به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

بوستان معرفت/ سخنراني

بوستان معرفت(سخنرانی)

بوستان معرفت در قالب سخنرانی علمای بزرگ دین در مناسبت های ویژه از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كوتاه با تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید در فواصل برنامه ها و در روزهای خاص تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: مناسبت های ویژه

ساعت پخش برنامه: نامشخص

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بوستان معرفت/ سخنرانی