در مكتب وحی (آیت الله شجاعی) دوشنبه- سه شنبه از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو قرآن

در مكتب وحی/ آیت الله محمدشجاعی

در مكتب وحی (آیت الله شجاعی)

برنامه "در مكتب وحی" با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله محمد شجاعی از رادیو قرآن پخش می شود.

این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی، دوشنبه و سه شنبه ها ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه تقدیم شنوندگان رادیو قرآن می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه- سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 18:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در مكتب وحی/ آیت الله محمدشجاعی