میان برنامه هرروز از ساعت بین برنامه ها به مدت كوتاه

رادیو قرآن

میان برنامه

میان برنامه

میان برنامه ها معمولا در فواصل برنامه های مختلف با زمانی كوتاه پخش می شوند.

ابتهال، تواشیح، فرازهای كوتاه، آنونس های تبلیغاتی و .... از جمله میان برنامه ها محسوب می شوند.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هرروز

ساعت پخش برنامه: بین برنامه ها

مدت برنامه:كوتاه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
میان برنامه