قرار تلاوت هر روز از ساعت شناور به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

قرار تلاوت

قرار تلاوت

قرار تلاوت، عنوان میان برنامه ایست كه پخش آن از ابتدای مهرماه از رادیو تلاوت آغاز شده و به صورت روزانه از این شبكه رادیویی پخش می شود.

قرار تلاوت در واقع آیتمی كوتاه از فرازهای یك تلاوت است كه در فواصل برنامه های رادیو تلاوت پخش می شود و به معرفی تلاوت شاخص از برترین قاریان مصری می پردازد كه پس از پخش آن، گوینده شنوندگان را از محتوا و ساعت پخش این تلاوت در تاریخ مذكور آگاه می كند.
لازم به ذكر است، تلاوت های معرفی شده در قرار تلاوت به صورت شناور از رادیو تلاوت پخش می شود.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: شناور

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قرار تلاوت