ترتیل سوره های یس، نبأ، نوح، ملك و واقعه هر روز از ساعت 6:00،17:00،21:00 و 22:00 به مدت 5 دقیقه

رادیو قرآن

سوره های كمربندی/ تلاوت ترتیل

دسترسی سریع
سوره های كمربندی/ تلاوت ترتیل