برگزاری بخش معارف خواهران مسابقات سراسری/ 2

بخش معارف/ رشته حفظ موضوعی و گروه آواها و نغمات رشته همسرایی و دعاخوانی در بخش خواهران چهل و یكمین دوره مسابقات سراسری قرآن كریم روز چخهارشنبه 18 مهرماه برگزار شد.

1397/07/18
|
16:17
دسترسی سریع