افق با موضوع ضرورت ادغام فن و هنر در طراحی فونت قرآنی

بررسی وضعیت نسخ دیجیتال قرآن كریم و ضرورت ادغام فن و هنر در طراحی فونت قرآنی در برنامه افق روز شنبه 3 خردادماه با حضور كارشناسی عبدالكاظم صادقا، خادم برگزیده قرآن كریم و حسین زاهدی از فعالان طراحی فونت و قلم فارسی بررسی شد.

1396/04/04
|
13:43
دسترسی سریع