افق با موضوع احیاء كرسی های تلاوت قرآن خانگی و كرسی تلاوت فجر

برنامه ی افق روز شنبه 29 مهرماه با موضوع احیاء كرسی های تلاوت قرآن خانگی و كرسی تلاوت فجر(اذان صبح) به صورت زنده تقدیم شنوندگان شد.

1396/07/29
|
15:40

شایان ذكر است؛ استاد احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن و علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن، مهمانان حضوری این برنامه بودند.

دسترسی سریع