تصاویر استودیویی برنامه گوهر عفاف

برنامه «گوهر عفاف» كاری از گروه علوم قرآنی شبكه رادیویی قرآن است كه روزهای یك شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:20 تقدیم شنوندگان می شود.

1400/10/14
|
14:45
دسترسی سریع