كتاب "در محضر قرآن كریم" به قلم دكتر حمید رضا مستفید

استاد علی اكبر ملكشاهی چهره قرآنی كشور در گفتگو با برنامه والعصر 30 آبان 1400 در هفته كتاب ، كتاب در محضر قرآن كریم به قلم دكتر حمید رضا مستفید را به علاقمندان توصیه نمودند .

1400/09/01
|
11:21

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن ، استاد علی اكبر ملكشاهی چهره قرآنی كشور در گفتگو با برنامه والعصر 30 آبان 1400 در هفته كتاب به معرفی كتاب مفید با موضوع قرآن پرداخت : كتاب در محضر قرآن كریم به قلم دكتر حمید رضا مستفید را برای علاقمندان توصیه نمودند . كتاب در محضر قرآن كریم مجموعه‌ای چند جلدی است كه با تكیه بر منابع دست اول تفسیری، لغوی، ادبی، تاریخی، فقهی و… به شرح و توضیح كلمات و عبارات قرآن كریم پرداخته، بخش زیادی از نیاز علاقمندان و محققان را در مورد معنای عبارات و كلمات قرآن كریم و نیز بخشی از قواعد ادبی آن مرتفع می‌سازد. در كتاب در محضر قرآن كریم متن قرآن كریم در صفحات سمت راست قرار داده شده و در صفحات سمت چپ، ترجمۀ آن‌ها درج شده است؛ این ترجمه بر اساس مطالبی است كه در حاشیه و توضیحات تكمیلی آمده و نگاشتۀ مؤلف است. توضیحات لغوی-ادبی ابتداءاً در حاشیۀ كتاب؛ یعنی در كنار متن آیات و ترجمۀ آن‌ها قرار گرفته است. در مواردی كه فضای حاشیه اجازۀ توضیح و تفصیل بیشتری را نمی‌داده، در صورت ضرورت، این توضیحات به بخش پایان هر جلد و تحت عنوان «توضیحات تكمیلی» منتقل شده است.
این مجموعه توسط انتشارات مركز طبع و نشر قرآن كریم جمهوری اسلامی ایران و شركت انتشارات حنیف منتشر شده است.

دسترسی سریع