بیان حقوق خانواده از منظر آیات و روایات در برنامه "حقوق شهروندی"

برنامه "حقوق شهروندی" روزهای شنبه تا چهارشنبه به بیان حقوق خانواده از منظر آیات و روایات می پردازد.

1398/09/24
|
11:06

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، برنامه ی "حقوق شهروندی" با محوریت حقوق خانواده شنبه تا پنجشنبه از رادیو قرآن پخش می شود.
این برنامه با بیان حقوق خانواده از منظر آیات و روایات سعی دارد تا به رایجترین پرسش های جامعه در این خصوص پاسخ داده و احكام و قوانین موجود در خانواده و جامعه را به طور اختصار توضیح دهد.
حقوق شهروندی كه كاریست از گروه علوم قرآنی رادیو قرآن، روز های شنبه تا پنجشنبه از ساعت 11:35 به مدت 5 دقیقه به تهیه كنندگی فاطمه كاشانی وحید و كارشناسی دكتر حسن فدایی، استاد دانشگاه و حقوقدان از رادیو قرآن تقدیم مخاطبان می شود.

دسترسی سریع