برنامه ی "اشراق" به تفسیر آیات سوره "ق" می پردازد.

برنامه "اشراق" چهارشنبه 22 آذرماه با تفسیر آیه 19 سوره مباركه ی "ق" از رادیو قرآن به سمع شنوندگان می رسد.

1396/09/22
|
15:20

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، برنامه ی "اشراق"، برنامه ای تخصصی و گفتگو محور است كه در حوزه تفسیر، علوم قرآنی و اندیشه های قرآنی از رادیو قرآن پخش می شود.
این برنامه در حوزه تفسیر قرآن كریم به موضوعاتی همچون جریان شناسی تفاسیر قرآن و آسیب شناسی آن می پردازد.
بر این اساس، در برنامه روز چهارشنبه 22 آذرماه به تفسیر آیه 19سوره ی مباركه "ق" پرداخته خواهد شد.
گفتنی است، اشراق، به تهیه كنندگی مونا توسلی و همكاری اساتید پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مركز تخصصی تفسیر قم، چهارشنبه تا جمعه هر هفته، ساعت 21:10 به مدت 35 دقیقه از رادیو قرآن پخش می شود.

دسترسی سریع