تولید مستندهای كار آفرینی با موضوع فعالان قرآنی از سوی رادیو قرآن

در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و تاثیر آن در حوزه كسب و كار مستندهایی با موضوع فعالان قرآنی كه اقدام به كارآفرینی كرده اند و همزمان نیز فعالیت قرآنی انجام میدهند، ساخته خواهد شد.

1396/04/20
|
09:45

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، علی رضا فتحی پور، مدیرگروه علوم قرآنی رادیو قرآن اظهار داشت: قصد داریم تغییری در ذائقه برنامه سازی بخصوص در موضوع «قرآن و اندیشه » همچنین« برنامه سازی ساحت تفسیری» داشته باشیم و بتوانیم برای آن كاركرد اجتماعی ارائه بدهیم.
وی ادامه داد: به عنو ان مثال «طرح قرآن و زندگی»كه در ماه مبارك رمضان با محوریت سوره مباركه ملك پخش شد به جای آنكه تكیه به نكات تفسیری داشته باشیم 4 پهنه ی ذائقه ای برای آن تعریف كردیم،كه هر كدام از این آیه ها چه ساحت اجتماعی می توانند در زندگی ما داشته باشند.
فتحی پور با اشاره به اینكه قصد داریم در برنامه ی« قرآن و زندگی» به دنبال مطرح كردن موضوعات چالشی و متداول روزمره ی مردم باشیم، اظهار كرد: سوژه هایی را از صفحه ی حوادث مبنی بر اینكه چه اتفاقاتی رخ داده و این حادثه یا واقعه تلخ یا شیرین را كه انتخاب رسانه بوده مطرح و از منظر دیگران واكاوی خواهیم كرد.
مدیرگروه علوم قرآنی تصریح كرد: بررسی همین موضوع بر اساس آیات قرآن كریم نیز بخش دیگری از برنامه است. ما می خواهیم این مطلب را با مخاطب خود در میان بگذاریم كه اگر كسی هم حرف درست زد، قرار نیست با بدی با آن برخورد كنیم و به سادگی از آن بگذریم و این مسئله را تبدیل به معضل كنیم؛ قصد داریم با ارائه راهكارهای قرآنی برای جامعه مخاطب خود ، نظر او را نسبت به وقوع مسائل اجتماعی تغییر دهیم.
وی با بیان اینكه حافظه ی تصویری مردم حافظه ی نسبتا خوبی است و مردم بیشتر بصورت تصویری و یا قوه ی خیال خودشان مفاهیم را در ذهنشان نقش می بندند، عنوان كرد: در راستای كار «تصویرگری» از موضوعات پایان نامه خانم دكتر عباسی كه «تصویرگری آیات» است و كل قرآن را در داستان ها به صورت تصویری توضیح می دهد در آیتم تركیبی استفاده خواهیم كرد.
فتحی پور با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی اذعان داشت: در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و تاثیر آن در حوزه كسب و كار مستندهایی با موضوع فعالان قرآنی(قاری، حافظ، مدرس) كه اقدام به كارآفرینی(كشاورزی، دامپروری، باغداری و ...) كرده اند و همزمان نیز فعالیت قرآنی انجام میدهند، ساخته خواهد شد.
وی یكی دیگراز فعالیت های این گروه را تعریف جدید از "شهروند مهدوی" دانسته و می گوید: اینكه جامعه مهدوی از چه جایگاهی در منظر مردم برخوردار است، بازشناسی خواهد شد ضمن اینكه این مهم در نظر گرفته می شود كه برای رسیدن به این هدف بایستی در چه مسیری حركت كرد تا امنیت روانی، شغلی و خانواده تامین شود و ما چقدر با این آرمان فاصله خواهیم داشت.
مدیرگروه علوم قرآنی با اشاره به همكاری رادیو نمایش با رادیو قرآن خبر از تهیه سریال و فیلم های قرآنی با عنوان «داستان یك شهر» داد و در مورد دیگر برنامه های این گروه افزود: برنامه ی «دریچه» با رویكردی متفاوت از مستندهای تازه های پژو هش است كه با نگاهی منتقدانه، به این مسئله می پردازد كه پایان نامه های قرآنی چه كاربردی در جامعه قرآنی خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان كرد: خانم نشیبا به عنوان چهره ی رسانه ای رادیو در برنامه ی "اما كودك" به داستان هایی با مضامین قرآنی كه قابل فهم برای كودكان باشد، خواهد پرداخت.

دسترسی سریع