سوال روز 26 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/26
|
09:45

سوال پیامكی روز 26 خرداد ماه

در خصوص حضور و مشاركت مردمی در انتخابات ریاست جمهوری چه برداشتی را می توان از آیه 11 سوره مباركه رعد داشت؟

1- تحقق تغییر در سرنوشت جامعه به دست خود افراد جامعه است

2- برای ایجاد تغییر در جامعه باید از نفسانیات دور بود

3-برای ایجاد تغییر در جامعه باید منتظر امر خداوند بود


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع