سوال روز 23 خرداد ماه مسابقه پیامكی "خادم ملت"

در روز 8 تیرماه مصادف با 14 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری به برگزیدگان این مسابقه به قید قرعه هدایایی اهدا خواهد شد.

1403/03/23
|
12:05

سوال پیامكی روز 23 خرداد ماه

با تدبر در كدامیك از آیات زیر می توان ویژگی وفای به عهد و پیمان را در خصوص رئیس جمهور اسلامی دریافت كرد؟

1- آیه شریفه 100 از سوره مباركه بقره

2- آیه شریفه اول از سوره مباركه مائده

3-آیه شریفه 115 از سوره مباركه طه


گزینه درست را به همراه عبارت "خادم ملت" به سامانه پیامكی 30000114 ارسال نمایید.

دسترسی سریع