رادیو قران در هفته كتاب و كتابخوانی برگزار می كند؛ پویش قرآن، كتاب زندگی

این پویش قرآنی با شعار "من كتاب قرآن را می خوانم، برای رشد برای تعالی، برای هدایت و برای زندگی" برگزار میگردد.

1402/08/24
|
16:55

شما می توانید جهت شركت در این پویش صفحه ای از قرآن كریم را بهمراه معانی آیات آن صفحه تلاوت كنید و نكته دریافتی خود با موضوع سبك زندگی از آیات آن صفحه را بهمراه شماره آیه مد نظر و عبارت قرآن كتاب زندگی به سامانه پیامكی ٣٠٠٠٠١٠٠ ارسال كنید.

به قید قرعه به ١٤نفر از شركت كنندگان در این پویش هدیه ای اهدا می گردد.

دسترسی سریع