اكسیر پنج شنبه از ساعت 21:00 به مدت 55 دقیقه

اكسیر/ 16ام آبان ماه 98

برنامه اكسیر روز پنجشنبه 16 ام آبان ماه 98/ آیات 17 و 18 سوره حجرات آیات 1 و 2 سوره ق با صدای استاد عبدالفتاح شعشاعی به كارشناسی استاد قاسم رضیعی.

1398/09/27
|
12:55
دسترسی سریع
اكسیر