احمد فراهانی

حوزه تخصصی: علوم قرآنی و روش تدریس

احمد فراهانی در سال 1352 در تهران دیده به جهان گشود.

برخی از سوابق كاری و تحصیلی وی به شرح زیر است؛

*مدیر گروه آموزش رادیو قرآن از سال ١٣٩4
*مدیر گروه تلاوت رادیو قرآن از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩4
*طراح، مجری و مدیر نرم افزار بانك جامع تلاوت و نغمات رادیو قرآن
*تهیه كننده بیش از 4٠ عنوان برنامه از سال ١٣٧٣ تا ١٣٨٩ در رادیو قرآن
*دبیر كمیته تخصصی تلاوت شبكه قرآن از سال ١٣٨4 تا ١٣٩5
*عضو كمیته تدوین آیین‌نامه تلاوت در سال ١٣٨4
*دبیر طرح بشارت (١45٢) در معاونت صدا
*كارشناس مجری برنامه اكسیر
*عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات
*نفر اول مسابقات كشوری مهارتهای آموزشی در سال ١٣٨٢
*طراح و ایده پرداز برنامه های آموزشی مشترك با وزارت آموزش و پرورش ( شمیم دانش : دوره های ضمن خدمت فرهنگیان كه در این طرح 5٢٠٠٠٠ معلم شركت داشتند.
زنگ آسمانی : برنامه مراسم آغازین ١٠٧٠٠٠ مدرسه در سراسر كشور شامل تلاوت نوجوان ، ترجمه، مفاهیم، مسابقه و ... كه از رادیو پخش و مدارس در صبحگاه آن را استفاده می كنند.)
دسترسی سریع