صالح اطهری فرد

حوزه تخصصی: صوت و لحن


صالح اطهری فرد در سال ه.ش 1352 دیده به جهان گشود.

وی درمسابقات بین المللی قرآن سوریه، مالزی و جمهوری اسلامی ایران، حائز رتبه های برتر گردیده و از دبیران شاخص وزارت آموزش و پرورش است.
وی هم اکنون در بخش کارشناسی برنامه اکسیر با رویکرد صوت و لحن با رادیو قرآن همکاری دارد.

دسترسی سریع