سعید رحمانی

حوزه تخصصی: وقف و ابتداء


دکتر سعید رحمانی، مدرک دکترای عمومی در رشته پزشکی را در کارنامه تحصیلی و کاری خود دارد و سمت مدیر کل برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شورای عالی قرآن را هم عهده دار است.


وی هم اکنون در بخش کارشناسی برنامه اکسیر با رویکرد وقف و ابتداء با رادیو قرآن همکاری دارد.

دسترسی سریع