حسن زرنوشه فراهانی

حوزه تخصصی: علوم قرآن و حدیث

حسن زرنوشه فراهانی، فارغ التحصیل دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه فردوسی مشهد است و در حال حاضر کارشناس ویژه برنامه ی قرآن، کتاب زندگی رادیو قرآن، ویژه طرح حفظ جزء 30 قرآن کریم است.

سوابق:
• مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات قرآنی
• اجرای برنامه های تبلیغی در کشورهای پاکستان، ترکیه، عراق، تونس، سودان، هند و عربستان

برخی از عناوین و افتخارات کسب شده:
• حافظ کل قرآن کریم
• رتبه دوم مسابقات بین المللی قرآن کشور هندوستان در رشته حفظ کل سال 93
• رتبه سوم مسابقات بین المللی قرآن کشور تونس در رشته حفظ کل سال 90
• رتبه پنجم مسابقات بین المللی قرآن کشور سودان در رشته حفظ کل با تفسیر سال 91
• رتبه اول جشنواره ملی دانشجویان ایران در رشته حفظ کل سال 92
• رتبه سوم مسابقات کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه در رشته حفظ کل سال 90
• دریافت نشان ملی جوان برتر ایرانی از رئیس جمهور سال 89
• تالیف 10 عنوان مقاله علمی و پژوهشی در زمینه مطالعات قرآنی


دسترسی سریع