حسن زرنوشه فراهانی

حوزه تخصصی: علوم قرآن و حدیث

حسن زرنوشه فراهانی، فارغ التحصیل دكترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه فردوسی مشهد است و در حال حاضر كارشناس ویژه برنامه ی قرآن، كتاب زندگی رادیو قرآن، ویژه طرح حفظ جزء 30 قرآن كریم است.

سوابق:
• مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات قرآنی
• اجرای برنامه های تبلیغی در كشورهای پاكستان، تركیه، عراق، تونس، سودان، هند و عربستان

برخی از عناوین و افتخارات كسب شده:
• حافظ كل قرآن كریم
• رتبه دوم مسابقات بین المللی قرآن كشور هندوستان در رشته حفظ كل سال 93
• رتبه سوم مسابقات بین المللی قرآن كشور تونس در رشته حفظ كل سال 90
• رتبه پنجم مسابقات بین المللی قرآن كشور سودان در رشته حفظ كل با تفسیر سال 91
• رتبه اول جشنواره ملی دانشجویان ایران در رشته حفظ كل سال 92
• رتبه سوم مسابقات كشوری سازمان اوقاف و امور خیریه در رشته حفظ كل سال 90
• دریافت نشان ملی جوان برتر ایرانی از رئیس جمهور سال 89
• تالیف 10 عنوان مقاله علمی و پژوهشی در زمینه مطالعات قرآنی


دسترسی سریع