استاد احمد زرنگار

حوزه تخصصی: صرف و نحو زبان عربی

استاد احمد زرنگار، عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما/ مدرس و كارشناس برنامه شمیم دانش، ویژه ضمن خدمت فرهنگیان سراسر كشور

دسترسی سریع